Jobs

Werken bij ons ?

De Algemene Directie Crisiscentrum (ADCC – FOD Binnenlandse Zaken) staat 24u/7d ten dienste van de federale regering op het vlak van noodplanning, interdepartementaal beheer van noodsituaties en het beheer van belangrijke evenementen.

Volg de website van SELOR om op de hoogte te zijn van huidige en toekomstige aanbiedingen.