Jobs

Werken bij ons?

Omwille van zijn centrale en maatschappelijke rol in België, wil het NCCN zijn expertise ten dienste van de autoriteiten en burgers verder versterken. Heb jij zin om te werken in een actieve omgeving, om je expertise te delen binnen een groeiend NCCN, met een zekere autonomie die essentieel is voor het slagen van onze missies, en waar flexibiliteit rijmt met proactiviteit? Raadpleeg deze jobpagina en volg onze sociale mediakanalen.

We hebben momenteel 7 openstaande vacatures:

3 Permanentiechefs Risicoanalyse

Als Permanentiechef werk je bij de Directie Crisisbeheer die uit de dienst permanentie en de dienst openbare orde bestaat:

 • Je staat beurtelings mee in voor het dagelijkse beheer van de permanentie van het Crisiscentrum op basis van een vooraf opgestelde wachtrol volgens een variabel uurrooster, zowel overdag als 's nachts.
 • Je komt in het team Crisisbeheer terecht dat belast is met het uitvoeren van risicoanalyses op het stuk van "Security", zowel voor personaliteiten als voor evenementen.
 • Je bent verantwoordelijk voor themadossiers in verband met de strategische doelstellingen van het Crisiscentrum.
 • Je beheert projecten voor de optimalisering en de verbetering van de werkprocessen bij de Permanentie van het Crisiscentrum.

Interesse?

Meer informatie vind je op de website van Selor of via Christoffel Merckx - Permanentiechef Crisiscentrum (02/506.48.30 of christoffel.merckx[@]ibz.fgov.be).
Solliciteren kan via Selor tot en met 2 maart.

3 Risicoanalisten

Om ons multidisciplinair risiscoanalyseteam aan te vullen zoeken we collega's met kennis van data analyse, statistiek of project management en/of kennis van financiële, economische, cyber- of gezondheidsrisico's.
Je komt terecht in de dienst Critical Infrastructure Protection and Risk Analysis (CIPRA). Klik hier om meer te weten te komen over deze dienst. 

Als risicoanalist bestaan je taken uit:

 • Je voert risicoanalyses uit met betrekking tot volgende risicocategorieën: natuurlijke, man-made, industriële, technische, economische of gezondheidsrisico's. In sommige gevallen zal je hiervoor de methodologie (bvb. Delphi) of het analyse kader moeten uitwerken. Deze risicoanalyses moeten continu geüpdate worden. Dit past in een cyclus van continue controle en verbetering (de cyclus Plan Do Check and Act vormt bijvoorbeeld een referentie ter zake).
 • Je draagt door je ondersteuning en je rol als adviseur actief bij tot de opdrachten van de Directie Kritieke Infrastructuren en Risicoanalyse (CIPRA) en haar partners. Je geeft aanbevelingen en ontwerpt een veiligheidsstrategie teneinde de risico's tot een aanvaardbaar niveau terug te dringen, rekening houdend met de resultaten van de risicoanalyses.
 • Je stelt verslagen op met betrekking tot de identificatie, de evaluatie, de detectie en de behandeling van risico's. Dit wilt zeggen dat de deliverables betreffende de risicoanalyses duidelijk gerapporteerd moeten worden. Hierdoor zijn ze relevant en efficiënt, en vormen ze een hulp bij het nemen van beslissingen.
 • Je verzamelt, analyseert, interpreteert en beoordeelt de relevante informatie die verband houdt met de projecten. Dit omvat onder andere de resultaten van wetenschappelijk onderzoek en de laatste strategische, tactische en operationele ontwikkelingen op nationaal, Europees en internationaal niveau inzake veiligheid en risicobeheer.
 • Je neemt deel aan werkgroepen op nationaal en bilateraal niveau, in de Benelux en op Europees niveau.
   

Interesse?

Meer informatie vind je op de website van Selor of via Olivier Robyns (002/506.66.34 - olivier.robyns[@]nccn.fgov.be) of Daan Libens (02/506.66.32 - daan.libens[@]nccn.fgov.be) 
Solliciteren kan via Selor tot en met 2 maart

 

Financial officers met opleidingstraject

Je volgt een uitgebreid opleidingstraject waarin je kennis maakt met het financieel beheer en de aankoopstructuur van de federale overheid en de FOD Binnenlandse Zaken. Je leert ook basisprincipes van projectbeheer, procesbeheer en interne controle.

Je kan je specialiseren in begroting en boekhouding:

 • Je leert de basisbegrippen van overheidsboekhouding binnen het regelgevend kader over het budgettaire beheer.

 • Je krijgt inzicht in de rol en de werking van de interne controle en de opdrachten van het Rekenhof.

 • Je maakt kennis met de applicatie FEDCOM/SAP waarin de algemene, begrotings- en de analytische boekhouding is geïntegreerd en geïnformatiseerd.

Je kan expert worden in overheidsopdrachten en aankopen:

 • Je leert het federale aankoopmodel kennen (processen, procedures en actoren) en een meerjarige behoefteplanning opstellen.

 • Je maakt kennis met het platform e-Procurement. Je leert bestellingen plaatsen en hoe je overheidsopdrachten kan aankondigen en beheren (kennismaking met de applicaties e-Catalogue, e-Notification, e-Tendering).

 • Je krijgt onder andere een vorming over raamovereenkomsten en andere vormen van overheidsopdrachten.

Interesse?

Meer informatie vind je op de website van Selor
Solliciteren kan via Selor tot en met 2 maart