Jobs

Werken bij ons?

Momenteel zijn er drie vrijstaande vacatures bij het Crisiscentrum:

​ICT Projectmedewerker Crisistools

Als projectmedewerker crisistool kom je terecht in het project rond de creatie of de verbetering van de crisistools.
Je maakt analyses op basis van de behoeften van de gebruikers van de tools en bekijkt de technische haalbaarheid om een vlotte programmering mogelijk te maken. 
Je werkt eveneens mee aan het technische aspect van de crisistools. Je ontwikkelt nieuwe applicaties en brengt verbeteringen aan de reeds bestaande applicaties waar nodig.

Dit uit zich onder andere in volgende taken:

 • Je fungeert als contactpersoon voor de klanten. Dit wil zeggen dat je de vooruitgang van het project presenteert, feedback ontvangt, en oplossingen en compromissen voorstelt aan de klant.

 • Je communiceert op een heldere wijze zodat technische problemen begrepen worden door derden.

 • Je stelt technische documenten op en kijkt buildplans na, opgesteld door de ontwikkelfirma.

 • Je implementeert (nieuwe) toepassingen.

 • Je beheert de achterliggende database infrastructuur.

Als projectmedewerker crisistools heb je volgende competenties:

 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.

 • Je beschikt over technische kennis die je in staat stelt technische oplossingen te evalueren op hun degelijkheid, met technici te onderhandelen en de correcte vertaalslag te maken van het technische naar het functionele.

 • Je beschikt over een grondige kennis van webdevelopment en databanken en bent in staat om applicaties te ontwikkelen gebaseerd op de actuele technologieën (vb. HTML5, Javascript frameworks, CSS3, SQL-server, JSON, REST, XML, SOAP) .

Meer informatie over de jobinhoud, het gezochte profiel en de selectieprocedure vind je op de website van Selor
Voor specifieke vragen over de jobinhoud kan je terecht bij: peter.mertens[at]ibz.fgov.be.

Solliciteren voor deze functie kan tot en met 5 maart 2018.

Administratief Assistent Openbare Orde

 • Je biedt organisatorische en administratieve ondersteuning aan de dienst geïntegreerde Permanentie van het Crisiscentrum (openbare orde).
 • Je vraagt evaluaties ter bescherming van de VIP's en het beheer van evenementen aan de betrokken diensten onder toezicht van je hiërarchische meerdere.
 • Je neemt contact op met verschillende partners, zoals de FOD Buitenlandse Zaken, de politiediensten en andere om bijkomende informatie te vragen die nuttig kan zijn voor het beheer van de dossiers.
 • Je stelt maatregelen in als antwoord op evaluaties, onder de supervisie van de hiërarchische meerdere.
 • Je stelt boodschappen op in verband met de openbare orde en interne procedures.
 • Je fungeert als tussenpersoon tussen de hiërarchische meerdere en de externe en/of interne partners. Je beheert hierbij alle documenten en informatie van de dienst zodat je de vragen van medewerkers en/of externe contacten kunt beantwoorden.
 • Je beheert het klassement om snel en efficiënt toegang te kunnen hebben tot alle dossiers. Je helpt het personeel dat aangeworven is bij de agendadienst en vervangt hen indien nodig.
 • Je zorgt in een beurtrol met je collega’s voor een permanentie van de dienst openbare orde tussen 9 uur en 17 uur.

Meer informatie over de jobinhoud, het gezochte profiel en de selectieprocedure vind je op de website van Selor
Voor specifieke vragen over de jobinhoud kan je terecht bij: Benedicte.DeVestele[at]ibz.fgov.be

Solliciteren voor deze functie kan tot en met 5 maart 2018.

ICT Deskundige Incident & Crisis Management System

Als ICT-deskundige zal je programma’s ontwikkelen en verbeteringen aanbrengen, vertrekkend van uitgewerkte functionele en technische analyses binnen vastgelegde procedures en protocollen om de gewenste (onderdelen van) programma's te realiseren.

 • Je staat in voor de opvolging van externe ontwikkelingen, en de koppeling met andere bestaande systemen/databanken. 

 • Je controleert en test de toepassingen om er eventuele fouten in te ontdekken. 

 • Je implementeert de toepassingen en informeert de gebruikers informeren over het gebruik ervan. 

 • Je onderhoudt de toepassingen om ze te verbeteren of om ze aan te passen aan de evolutie binnen de soft- en hardware.

 • Je organiseert de helpdesk-functie en volgt deze op.

 • Je monitort de capaciteit en van de performantie. 

 • Je biedt ondersteuning en opleiding aan gebruikers.

Meer informatie over de jobinhoud, het gezochte profiel en de selectieprocedure vind je op de website van Selor
Voor specifieke vragen over de jobinhoud kan je terecht bij: peter.mertens[at]ibz.fgov.be.

Solliciteren voor deze functie kan tot en met 12 maart 2018.

Andere vacatures?

In de komende weken en maanden zal het Crisiscentrum veel werknemers met verschillende profielen aanwerven. Omwille van zijn centrale en maatschappelijke rol in België, wil het Crisiscentrum zijn expertise ten dienste van de autoriteiten en burgers verder versterken.
Heb jij zin om te werken in een actieve omgeving, om je expertise te delen binnen een groeiend Crisiscentrum, met een zekere autonomie die essentieel is voor het slagen van onze missies, en waar flexibiliteit rijmt met proactiviteit?
Raadpleeg deze jobpagina en volg onze sociale mediakanalen.