Jobs

Werken bij ons?

Omwille van zijn centrale en maatschappelijke rol in België, wil het NCCN zijn expertise ten dienste van de autoriteiten en burgers verder versterken. Heb jij zin om te werken in een actieve omgeving, om je expertise te delen binnen een groeiend NCCN, met een zekere autonomie die essentieel is voor het slagen van onze missies, en waar flexibiliteit rijmt met proactiviteit? Raadpleeg deze jobpagina en volg onze sociale mediakanalen.

 

Gespecialiseerd operationeel agent 

Het doel van deze functie is om, onder supervisie van de permanentiechef, de permanentie te verzekeren voor de federale overheid door het ontvangen, verzamelen en verspreiden van informatie die relevant is voor zowel de missie als de technologische infrastructuur van het Nationaal Crisiscentrum (NCCN). 

Als lid van de permanentie sta je in voor de tijdige ontvangst, verzameling, analyse en verspreiding van de informatie
Dat betekent onder andere:

  • Je ontvangt, codeert en verspreidt de informatie afkomstig van de partnerdiensten (vb. politiediensten, hulpdiensten, federale en lokale overheden, internationale organisaties, …)
  • Je ontvangt, codeert en verspreidt de informatie/richtlijnen/instructies en analyses voor de diensten, administraties en departementen;
  • ​​Buiten de kantooruren sta je in voor de telefonische permanenties van sommige ministeriële kabinetten en externe diensten.

Naast lid van de permanentie zal je ook fungeren als informatiebeheerder:  Je analyseert de informatie die de permanentie heeft ontvangen of die in de media wordt gepubliceerd, en rapporteert hierover. 

  • Bij alarmering voer je, op vraag van de permanentieverantwoordelijke of van de directie, de waarschuwingsprocedures snel uit; 
  • Je stelt situatieverslagen op met vermelding van de gebeurtenissen die worden opgevolgd door de permanentie, en eventueel ondernomen acties. 

Als gespecialiseerd assistent zal je eveneens de operationele werking van het NCC ondersteunen

  • Je staat in voor de opvolging van de technische middelen.
  • ​Op vraag van de permanentieverantwoordelijken of van de directie, bied je technische, logistieke en administratieve ondersteuning tijdens coördinatievergaderingen of bij crisisbeheer (een logboek bijhouden, het systeem BE-Alert gebruiken, een videoconferentie met meerdere partners organiseren, technische aspecten van de vergaderzalen organiseren, ...). 

 

Interesse in deze vacature?
Meer info en solliciteren via de website van Selor.