Volksgezondheid

Volksgezondheid
Noodplanning
Influenza

De dienst Incident & Crisis Management van de FOD Volksgezondheid werkt specifieke noodplannen uit, zoals het Medisch Interventieplan (MIP) en het Psychosociaal Interventieplan (PSIP).

Influenza

Wereldwijd wordt aandacht besteedt aan het risico op een grieppandemie. Ook België beschikt over een noodplan terzake. Meer info: www.influenza.be. Business Continuity is daarbij één van de uitdagingen.

Hitte- en Ozonpieken

Ook hitte kan schadelijk zijn voor de gezondheid van de mens. Om die reden werd een Hitte- en Ozonpieken Plan opgesteld.