Voedselketen

Bescherming van de voedselketen
Noodplanning
H1-N1 griep (c)Belga

Met de ervaringen in het achterhoofd van varkenspest, mond- en klauwzeer en vogelgriep wordt een specifiek nationaal noodplan uitgewerkt m.b.t. besmettelijke dierenziekten. Het draaiboek van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen vormt daarbij het uitgangspunt.

De omzendbrief VGA1 beschrijft de voorschriften voor lokale overheden, hulp- en politiediensten in geval van (dreigende) vogelgriep.