Vitale belangen

Kritieke infrastructuur
Noodplanning
Vitale belangen van het land

De risicobenadering is geëvolueerd na de aanslagen van 11 september 2001 en na de diverse stroompannes die afgelopen jaren zijn voorgekomen. In het kader van die benadering werden sommige professionele groeperingen gesensibiliseerd om de vitale belangen van het land te beschermen. Dit zowel voor crisissen die eigen zijn aan hun sector, als bij terroristische aanslagen of als socio-economisch gevolgen van gelijk welke andere crisis (blokkering van de bevoorrading door stakingen, overstromingen, ernstig industrieel ongeval met gevolgen voor andere sectoren, …).

Onder de vitale belangen van het land of essentiële behoeften van de bevolking wordt verstaan:

  • de openbare orde (d.w.z. de openbare rust, gezondheid en veiligheid)
  • het socio-economisch potentieel van het land
  • de nationale soevereiniteit en de instellingen opgericht bij de Grondwet en de wetten