Team D5: ondersteuning in crisiscommunicatie

Crisiscommunicatie
Crisisbeheer
De informatie aan de bevolking bij een noodsituatie vereist de inzet van een relatief aanzienlijk team om alle opdrachten van crisiscommunicatie uit te voeren. Er moet gecommuniceerd worden met de bevolking en geluisterd worden naar hun verwachtingen en bezorgdheden.
Team D5 in actie

Om die taken van informatie aan de bevolking bij een noodsituatie goed te kunnen vervullen, heb je meer nodig dan enkel maar een perswoordvoerder.

Net zoals bijvoorbeeld de brandweer, civiele bescherming, lokale of federale politie een beroep kunnen doen op andere korpsen als ze een noodsituatie niet kunnen beheren met de eigen materiële en menselijke middelen, kan de discipline “informatie” (discipline 5 voor ingewijden) voortaan ook beroep doen op extra ondersteuning.

Het Team D5 kan ingezet worden op verzoek, en onder verantwoordelijkheid van de lokale overheid die bevoegd is voor het crisisbeheer, en dus ter ondersteuning van de lokale D5. Dit sluit niet uit dat de overheden zich blijven voorbereiden, of dat ze onderling afspraken rond samenwerking maken.

 

Een netwerk van experts

Eind 2013 werd een netwerk van communicatoren opgericht dat overheden kan bijstaan voor de opdrachten van discipline 5.

De leden van Team D5 houden zich op vrijwillige basis beschikbaar om ondersteuning te bieden aan overheden die geconfronteerd worden met een noodsituatie. Dankzij deze solidariteit en dit engagement, kan de informatie aan de bevolking de juiste aandacht krijgen.

Op basis van beproefde tools en volgens een werkproces dat eigen is aan crisiscommunicatie, kan het Team D5 lokale overheden bijstaan in de analyse van de informatie,  het formuleren van communicatie-adviezen, het meehelpen aan het opstellen van communicaties, de omkadering van de  pers op het terrein,…

De leden van het Team D5 hebben een achtergrond in communicatie en noodplanning. De meesten werken bij een gemeente of bij één van de federale diensten van de gouverneurs.

Ze volgden allen een gespecialiseerde vorming van 5 dagen vooraleer zij bij het Team kwamen.

Hoe het Team D5 activeren? Via het Crisiscentrum van FOD Binnenlandse Zaken

Tijdens de 15 maanden die op de oprichting van het team D5 volgden, was het team in staat om meerdere keren de overheden te ondersteunen: de kettingbotsing in Zonnebeke, de storm Xaver, een obus in Antwerpen en een schip met een lek op het Schelde.