Spoorwegveiligheid

Spoorweg
Openbare Veiligheid
NMBS - (c)Belga

Een eventuele terroristische dreiging tegen de spoorwegen in België wordt in principe beheerd op nationaal niveau met de afkondiging van een federale fase en de oprichting van een Crisisbeheercel.

Van bij de ontvangst van een analyse van de dreiging (of van een verandering van het niveau van de dreiging) door OCAD tegen de spoorwegen (waarbij het spoorwegennet in zijn geheel, een deel van het spoorwegennet, een station of een ander deel van de spoorweginfrastructuur betrokken is), neemt het Crisiscentrum onmiddellijk contact op met het Security Operations Center (SOC) van Securail (dat toeziet op de veiligheid van het personeel en de klanten en afhangt van de NMBS-Holding).

Het SOC informeert dan de verschillende diensten van de NMBS-groep via een intern communicatiesysteem en werkt samen met de spoorwegpolitie voor het nemen van de nodige veiligheidsmaatregelen.

De benadering van de spoorwegpolitie door het Crisiscentrum is globaal en bovendien conform de principes inzake de noodplanning en het nationaal crisisbeheer ingeval van een spoorwegongeval.