Spoorwegongeval

SpoorwegLokale noodplanning
Noodplanning
Treinongeval in Godinne

Indien zich in België een treinongeval voordoet, kan dit allereerst op lokaal niveau beheerd worden door de bevoegde burgemeester of gouverneur, die respectievelijk hun gemeentelijke of provinciale fase inzake crisisbeheer afkondigen en hun gemeentelijk of provinciaal coördinatiecomité bijeenbrengen.

Indien blijkt dat het crisisbeheer de middelen van het provinciale niveau overschrijdt en een nationale coördinatie vereist, kan de federale fase worden afgekondigd door de minister van Binnenlandse Zaken en zullen de beheers-, evaluatie- en informatiecellen worden opgeroepen in het Crisiscentrum.

In geval van ongeval, kunnen alle inlichtingen met betrekking tot het spoorverkeer door de betrokken overheden worden bekomen bij de dispatching van de dienst Traffic Control van Infrabel die onmiddellijk op de hoogte worden gesteld van elk incident op de spoorweglijnen. Deze dienst controleert immers het spoorverkeer van personen en goederen in België, de lijnen en de signalen. Het is een onmisbare partner van de overheden in geval van treinongeval.