Seveso-risico

Seveso
Noodplanning
In België hebben de betrokken autoriteiten op federaal en gewestelijk niveau een samenwerkingsakkoord afgesloten voor de toepassing van de regelen die de Europese Gemeenschap heeft vastgesteld voor risico's op zware ongevallen bij de zogenaamde Seveso-ondernemingen.
Seveso-bedrijf

De goede en correcte uitvoering van de bepalingen van het samenwerkingsakkoord wordt gewaarborgd via een permanente overlegstructuur, nl. de samenwerkingscommissie Seveso-Helsinki. In deze commissie zetelen vertegenwoordigers van de bevoegde overheidsdiensten, waaronder de Algemene Directie Crisiscentrum.