Risicocyclus

Risico-analyse
Noodplanning
Wanneer gesproken wordt over risico’s, wordt vaak verwezen naar crisismanagement. Op dat moment is het mogelijk al te laat. Het is daarom belangrijk om de hele cyclus van risico’s te bekijken, en daarbij alle mogelijke partijen te betrekken.
Risicocyclus

Wanneer gesproken wordt over risico’s, wordt vaak verwezen naar crisismanagement. Op dat moment is het mogelijk al te laat. Het is daarom belangrijk om de volledige risicocyclus te bekijken en daarbij alle mogelijke partijen te betrekken.

Vanuit een totaalvisie op risicobeheersing, moet men niet enkel oog hebben voor het crisisbeheer, maar ook voor preventieve en voorbereidende aspecten.

De oorspronkelijke hoofdopdracht van het Crisiscentrum is het beheer van noodsituaties en het organiseren van de operationele coördinatie tussen verschillende sleutelpartners. Het takenpakket van het Crisiscentrum evolueert echter continu. Nu wordt naast de kerntaken, ook gewerkt rond voorbereiding en preventie.

De volgende stap in deze risicocyclus is het identificeren van de voornaamste risico’s waaraan de samenleving blootgesteld kan worden. Zo kunnen er gerichte maatregelen genomen worden om deze risico’s te voorkomen of hun impact te beperken. Een duidelijk beeld van de risico’s kan zorgen voor een uitbreiding of verfijning van de bestaande noodplanning en helpt bij het beheer van noodsituaties.

Om deze redenen bouwt het Crisiscentrum een bijkomende expertise uit op het gebied van risicoanalyse, zowel op het vlak van security als op het vlak van safety, en zowel fysiek (bv. sabotage, terroristische aanslag) als logisch (bv. cyberaanval, vijandige overname).