Risicocyclus

Risico-analyse
Noodplanning
Wanneer gesproken wordt over risico’s, wordt vaak verwezen naar crisismanagement. Op dat moment is het mogelijk al te laat. Het is daarom belangrijk om de hele cyclus van risico’s te bekijken, en daarbij alle mogelijke partijen te betrekken. Vanuit een totaalvisie op risicobeheersing, moet men niet enkel oog hebben voor het crisisbeheer, maar ook voor preventieve en voorbereidende aspecten.
Risicocyclus

Nieuwe opdrachten

De oorspronkelijke hoofdopdracht van het Nationaal Crisiscentrum is het beheer van noodsituaties en het organiseren van de operationele coördinatie tussen verschillende sleutelpartners. Het takenpakket van het Nationaal Crisiscentrum evolueert echter continu. Nu wordt naast de kerntaken, ook gewerkt rond voorbereiding en preventie.

Identificatie

De volgende stap in deze risicocyclus is het identificeren van de voornaamste risico’s waaraan de samenleving blootgesteld kan worden. Zo kunnen er gerichte maatregelen genomen worden om deze risico’s te voorkomen of hun impact te beperken. Een duidelijk beeld van de risico’s kan zorgen voor een uitbreiding of verfijning van de bestaande noodplanning en helpt bij het beheer van noodsituaties.

Om deze redenen bouwt het Nationaal Crisiscentrum een bijkomende expertise uit op het gebied van risicoanalyse. Dit zowel op het vlak van security als op het vlak van safety. Bovendien worden zowel fysieke (bv. sabotage, terroristische aanslag) als logische (bv. cyberaanval, vijandige overname) risico's geanalyseerd.