Risico-info.be

In België heerst niet zo’n sterke risicocultuur. We zijn ons vaak niet bewust van de risico’s rondom ons, of het nu om kleine of grote huishoudelijke of technologische, natuurlijke, gezondheids- of veiligheidsrisico’s gaat. Spijtig genoeg leidt dit gebrek aan bewustzijn en kennis over risico's soms tot bijkomende problemen in het reeds complexe beheer van een noodsituatie: paniek bij de bevolking en massabewegingen, onverantwoordelijk gedrag bij bepaalde inwoners, ramptoerisme, spontane en ongecontroleerde evacuatie, ...

Daarom is het van belang om de goede reflexen ten opzichte van noodsituaties aan te moedigen. Zelfredzaamheid en solidariteit onder burgers vormen de leidraad in crisissituaties.

Risico-educatie en zelfredzaamheid

De officiële term die je eigen verantwoordelijkheid en goed gedrag bij risico’s en noodsituaties definieert is zelfredzaamheid. Als overheid proberen we je de juiste tools aan te reiken om je zelfredzaamheid te verhogen.

Kennis van risico's is natuurlijk persoonlijk: het is afhankelijk van leeftijd, omgeving en de ervaringen die iemand heeft. Toch is mogelijk om je eigen weerbaarheid te ontwikkelen door op zoek te gaan naar informatie met betrekking tot risico’s. Goed geïnformeerde burgers zullen sneller de juiste reflexen aannemen.

In 2009 ondernam het Crisiscentrum al stappen om in België een risicocultuur tot stand te brengen. Dankzij een nauwe samenwerking met verschillende partners werd in 2014 een portaalsite over risico’s gelanceerd, voor elke burger of organisatie die zijn/haar eigen weerbaarheid wil vergroten: risico-info.be.

 

Preventieve informatie over risico's

Met Risico-info.be willen we iedereen informeren over de risico's rondom hem/haar, over de eventuele impact van noodsituaties en het belang om hierop voorbereid te zijn, en over de correcte reflexen om snel en adequaat te reageren.

In dat opzicht voert het Crisiscentrum tussen 2016 tot 2019 een grote sensibiliseringscampagne, met een focus op verschillende thema’s:

  • Informatie over het Sevesorisico - december 2016
  • Informatie over 'Informeer je bij een noodsituatie' - april 2017
  • Informatie over de verwittiging van de bevolking (BE-Alert) - juni-september 2017
  • Informatie over een efficiënte voorbereiding in geval van noodsituaties - oktober-november 2017
  • Informatie over het nucleaire risico - 2018
Activiteitenverslag 2018 - Verdeling van 643.399 doosjes jodiumtabletten: in het kader van een actualisatie van het nucleaire noodplan, lanceerde het Crisiscentrum een informatiecampagne ‘Weet jij wat te doen bij een nucleair ongeval?’ in samenwerking met verschillende partners. De resultaten van deze informatiecampagne: 10.953 personen maakten een eigen noodplan voor hun familie op www.mijnnoodplan.be (externe link) , apothekers verdeelden 643.399 doosjes jodiumtabletten, in heel België werden 973.400 brochures verspreid, 105.355 unieke bezoekers bezochten de website http://nucleairrisico.be (externe link).

Volg ons op: