Risico Analyse

Onze samenleving wordt dagelijks geconfronteerd met een veelheid aan risico’s. Daarvan vinden we er heel wat terug in de persoonlijke levenssfeer: een ongeval bij het sporten, een auto-ongeluk, huisbrand, … Maar u kan ook geconfronteerd worden met risico’s in uw omgeving, zoals een chemisch incident bij een bedrijf of overstromingen.
Risico analyse

Het Crisiscentrum is verantwoordelijk voor noodplanning en crisisbeheer. In het huidige veiligheidsklimaat met steeds meer, nieuwe en veelzijdige risico’s zorgt het Crisiscentrum continu voor vernieuwing en modernisering, onder andere op het gebied van risicoanalyse.

Het Crisiscentrum ontwikkelt in samenwerking met andere overheidsdiensten, hulpdiensten en private partners de methodes van risicoanalyse op basis van de al bestaande vakkennis van onder andere kritieke infrastructuur en SEVESO.

 

Volgende stappen dragen bij tot een geïntegreerd risicobeleid en een optimale voorbereiding op voorzienbare noodsituaties:

  1. 1. Identificeren van nationale risico's en hun prioriteiten bepalen.
  2. 2. Diepgaandere analyse van de verschillende risico's en hun onderlinge afhankelijkheid.
  3. 3. Beheer van de risico's: nemen van aangepaste maatregelen, aanbevelen van normen, uitwerking van noodplannen.

 

Risicocyclus

 

Seveso

 

Nucleair

 

Voedselketen

 

Electriciteit

 

Volksgezondheid

 

Pijpleidingen

 

Vitale belangen

 

Terrorisme

 

Overstromingen

 

 

Spoorwegongeval