Regetel

AD Crisiscentrum
Crisisbeheer
REGETEL staat voor REGEringsTELecommunicatienetwerk. Het REGETEL-netwerk is een alternatief communicatiesysteem dat beschikbaar wordt gesteld door de federale overheid.
Regetel Logo

Het REGETEL-netwerk beschikt over autonome servers en in het centrum van Brussel over een eigen netwerk. Hierdoor kan aan de gebruiker een alternatief communicatiemiddel aangeboden worden. Er worden twee netwerken beheerd, die onderling verbonden zijn: een federaal netwerk en een crisisnetwerk.

 

Een federaal netwerk

Op dit netwerk zijn ongeveer 250 autoriteiten aangesloten:

 • de Regering: alle federale ministers en hun kabinetschefs
 • de Voorzitters van de Directiecomités en de Directeurs-generaal van de Federale Overheidsdiensten
 • de Voorzitters van Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Senaat
 • de Koninklijke Paleizen.

 

Een crisisnetwerk

Met REGETEL beschikt de overheid over een netwerk dat past in het totaalpakket van alternatieve communicatiesystemen dat bij noodsituaties, maar ook daarbuiten, beschikbaar wordt gesteld door de federale overheid.

Betrouwbaarheid en continuïteit in de werking zijn de uitgangspunten. Bovendien worden de verbindingen van het crisisnetwerk elke 60 seconden gecontroleerd en kan er 24u/24 gereageerd worden op storingen.

Dit digitale telecommunicatienetwerk laat onder andere toe dat de meest courante partners van het Crisiscentrum ononderbroken bereikbaar zijn, zoals:

 • alle provinciale crisiscentra (CC-PROV)
 • de permanente eenheden van de Civiele Bescherming
 • de 100-centrales
 • de Communicatie- en Informatiecentra (CIC – C101)
 • Coördinatieorgaan voor de Analyse van de Dreiging (OCAD)
 • sites en crisiscentra van Fluxys en Eandis
 • de dispatching van het Rode Kruis
 • het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum (MRCC) in Oostende en het Maritiem Informatie Kruispunt (MIK).