Rallys

RallyesEvenementen
Openbare Veiligheid
De wet verbiedt rallys (sportwedstrijden voor auto’s) die geheel of gedeeltelijk op de openbare weg plaatshebben, tenzij er een voorafgaande en schriftelijke toelating van de burgemeester verkregen is.
Rally van Condroz - (c)Belga

De rallycommissie bezorgt aan de burgemeesters een advies over de veiligheidsaspecten van de wedstrijd.

Sinds 2003 worden alle rally’s behandeld in de Rallycommissie, met voorzitterschap en secretariaat door het Crisiscentrum. De veiligheid van autowedstrijden wordt in samenwerking met de gouverneurs geanalyseerd.

Wat doet de Rallycommissie?

De rallycommissie heeft als taak:

 • adviezen te verstrekken aan de Minister van Binnenlandse Zaken en aan de Minister tot wiens bevoegdheid de wegveiligheid behoort over de toepassing van de geldende regelgeving mbt de organisatie van sportwedstrijden met auto’s
 • adviezen te verstrekken over het vormings- en bijscholingsprogramma van de veiligheidschefs, de baancommissarissen en de stewards
 • inspecties uit te voeren, voor en tijdens de wedstrijd of competitie. Deze inspecties worden verricht door de arrondissementscommissarissen, elk voor zijn ambtsgebied

Naast het onderzoek van de veiligheidsplannen voor verschillende wedstrijden heeft de Rallycommissie zich ertoe ingespannen om een partner te zijn, die constant een luisterend oor biedt voor organisatoren, bonden, gezagsdragers en hulpdiensten, om het algemeen veiligheidsniveau te verhogen.

Wie zit in de Rallycommissie?

De Rallycommissie, met voorzitterschap en secretariaat door de Algemene Directie Crisiscentrum, bestaat uit een vertegenwoordiger van:

 • de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken
 • de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer
 • de Vereniging van Belgische Steden en Gemeenten
 • de Federale Politie
 • de Vaste Commissie van de Lokale Politie
 • het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid
 • de nationale sportinstantie (raadgevende stem)
 • de sportbond (raadgevende stem)
 • de Gewesten
 • de betrokken gouverneur of de betrokken arrondissementscommissaris
 • met een vertegenwoordiger van de lokale politiediensten
 • de organisator van het evenement

De rallycommissie omvat dus zowat iedereen die betrokken is bij de veiligheid van het evenement. Het is een mix van personen die op hun terrein gespecialiseerd zijn en een waardevolle bijdrage leveren aan de veiligheid van de toeschouwers.

Wettelijk kader

De Rallycommissie heeft het daglicht gezien in 1997 (Koninklijk Besluit van 28 november 1997). Het was vooral de bedoeling om die veiligheidsmaatregelen te bestuderen die best genomen werden voor snelheidswedstrijden die in agglomeraties georganiseerd worden of de te respecteren veiligheidsmaatregelen op het hele parcours als die tussen 23.00 en 7.00 uur georganiseerd worden.

De Minister van Binnenlandse Zaken en de Minister van Mobiliteit en Vervoer publiceerden de omzendbrief van 1 april 2006 over de veiligheid bij autosportwedstrijden op de openbare weg. Daarmee concretiseren ze de bestaande reglementering om de veiligheid van de toeschouwers en de buurtbewoners te verhogen rekening houdend met de risico’s eigen aan deze sport.

De grote lijnen ervan zijn:

 • verhoogde sensibilisering van het publiek, zowel bewoners als toeschouwers, voor de inherente gevaren van rally’s
 • de noodzaak om tijdens de hele wedstrijd op het gehele parcours een gelijk veiligheidsniveau te behouden
 • doeltreffend beheer van de verschillende verplaatsingen van het publiek, die zich bij een wedstrijd voordoen
 • mogelijkheid van de organisator om de veiligheidsmaatregelen van het veiligheidsplan aan te passen aan de werkelijkheid van het terrein
 • validatie van de strikte toepassing van het veiligheidsplan op het terrein
 • verbetering van de kwaliteit van de algemene omkadering van wedstrijden door stewards, baancommissarissen en veiligheidschefs.