Publicaties

HIN
Noodplanning
Door middel van haar publicaties, wenst het Hoger Instituut voor de Noodplanning informatie met betrekking tot de noodplanning en het crisisbeheer over te maken aan haar partners. De hulpmiddelen die in deze zin ontwikkeld werden zijn didactische gidsen, brochures, flyers, DVD’s, enz.
Publicaties van het HIN

Het Crisiscentrum heeft tot op heden samen met het Hoger Instituut voor de Noodplanning vier didactische gidsen gepubliceerd, betreffende verschillende thema’s : 

Gids

 • Noodplanningsgids voor leidingen voor transport en transit van gassen en vloeistoffen in België - 2008

In deze gids komt de problematiek van de pijpleidingen aan bod om een noodplan en interventieplannen op te stellen, die het op termijn mogelijk zullen maken om de risico’s voor pijpleidingen te bepalen en dit op alle bevoegdheidsniveaus (gemeentelijk, provinciaal en federaal).

In deze gids staan :

 • Een inleiding met een algemene voorstelling van de technologie, de soorten en karakteristieken van pijpleidingen, de risico’s, de interventiecapaciteiten van de exploitant,…
 • Een handleiding met de noodplanning, cartografiesystemen en verschillende fiches (contact, logistiek,…)

Tot slot een bijlage met een samenvatting van de contact-, logistiek- en productfiches.

 

 • Noodplanningsgids voor de bepaling en analyse van risico’s op lokaal vlak - 2009

In deze gids wordt een methode uitgewerkt voor de bepaling en analyse van risico’s voor de gemeentelijke en provinciale overheden – die als eersten verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van hun burgers – en de verantwoordelijken voor de noodplanning en het crisisbeheer op hun grondgebied.

In deze gids staan:

 • Een inleiding met een omschrijving van de algemene principes en de risicoterminologie 
 • Een theoretisch hoofdstuk met een beschrijving van de gebruikte methode 
 • Een praktisch hoofdstuk met voorbeeldfiches en concrete actieplannen die meteen gebruikt kunnen worden.

 

 • Gids Lokale Noodplanning - 2010

Deze gids wil een nuttig werkdocument zijn voor alle actoren van de lokale noodplanning (gouverneurs, burgemeesters, ambtenaren belast met de noodplanning, disciplines, enz.). Deze gids bevat de onmisbare theorie en praktische werkinstrumenten.

In deze gids staan :

 • Algemene informatie betreffende de noodplanning
 • Praktische aanbevelingen voor de opstelling van een noodplan
 • Illustraties (schema’s, enz.)
 • Een onderscheid in kleur tussen
  • Bestaande juridische regels
  • Aanbevelingen
  • Praktijkvoorbeelden

 

 • Leidraad Crisiscommunicatie - 2007

Om de lokale overheden te ondersteunen bij het opstellen van een communicatieplan voor noodsituaties, werd de leidraad crisiscommunicatie opgesteld. Het reikt theoretische reflecties en praktische actiefiches aan. Elk van de gemeenten ontving in de zomer van 2007 een exemplaar.

Brochure

 • Brochure over noodplanning en crisisbeheer in België - 2013

Wil je weten hoe overheden en interventiediensten zich voorbereiden op noodsituaties? Ben je benieuwd naar de manier waarop het crisisbeheer in België georganiseerd is?

Voorbereiding op noodsituaties is cruciaal. Dit gebeurt op verschillende manieren, zoals door het identificeren van potentiële risico’s, via het opstellen van nood- en interventieplannen en door het organiseren van noodplanoefeningen.

DVD

 • DVD over de noodplanning en over discipline 5 - 2009

Door getuigenissen van ambtgenoten met een specifieke ervaring op het vlak van noodplanning, crisisbeheer of crisiscommunicatie, worden de lokale overheden geconfronteerd met hun eigen realiteit. Ongetwijfeld kunnen ze daaruit elementen halen om hun veiligheidscel, hun noodplannen en de crisiscommunicatie verder te organiseren.