Preventieve informatie

Informatie aan de bevolking
Noodplanning
De veiligheid van de bevolking zijn taken voor alle nationale, provinciale en gemeentelijke overheden die bij de noodplannen en het crisisbeheer zijn betrokken.
Zandzakjes

Belang van lokale informatie

De burger heeft behoefte aan informatie over de plaats waar hij zich bevindt: wat is er speciaal voor mij en mijn gezin, voor mijn wijk, mijn gemeente? De lokale overheden hebben dus een belangrijke rol in het preventief informeren van hun burgers over de risico’s die zich op hun grondgebied kunnen voordoen. Het Crisiscentrum blijft daartoe de lokale overheden verder ondersteunen op het vlak van noodplanning en crisisbeheer.

Risicocommunicatie

Binnenlandse Zaken realiseerde al verschillende preventiecampagnes. Het Crisiscentrum is sinds 2009 bevoegd voor de organisatie van voorafgaande informatie over potentiële noodsituaties.

In dat kader heeft het al meerdere acties ondersteund, vooral inzake nucleaire risico’s en ‘Seveso’-risico ‘s:

Deze stappen zijn de aanzet tot een breed preventief informatiebeleid voor alle risico’s.