Preventieve informatie

Informatie aan de bevolking
Noodplanning
De veiligheid van de bevolking zijn taken voor alle nationale, provinciale en gemeentelijke overheden die bij de noodplannen en het crisisbeheer zijn betrokken.
Zandzakjes

Belang van lokale informatie

De burger heeft behoefte aan informatie over de plaats waar hij zich bevindt: wat is er speciaal voor mij en mijn gezin, voor mijn wijk, mijn gemeente? De lokale overheden hebben dus een belangrijke rol in het preventief informeren van hun burgers over de risico’s die zich op hun grondgebied kunnen voordoen. Het Crisiscentrum blijft daartoe de lokale overheden verder ondersteunen op het vlak van noodplanning en crisisbeheer.

Geïnformeerd. Voorbereid. Samen.

Sinds 2009 is het Nationaal Crisiscentrum bevoegd voor de organisatie van voorafgaande informatie over potentiële noodsituaties, bv. met betrekking tot het nucleaire risico en Seveso-risico.

In 2014 ging het project ‘Risico-Info’ van start, om burgers te sensibiliseren omtrent risico’s en het juiste gedrag in een noodsituatie en samenredzaamheid aan te leren . Een eerste stap binnen dit project was de ontwikkeling van het portaal www.risico-info.be, een platform om burgers aan te sporen om de drie belangrijkste stappen naar een verhoogde zelfredzaamheid te zetten – tevens de slogan van het project: Geïnformeerd (ik ken de risico’s in mijn omgeving). Voorbereid (ik bereid me hierop voor) . Samen (ik denk ook aan anderen, die hulp kunnen gebruiken).  

Sinds 2016 wordt ook actief campagne gevoerd rond deze drie pijlers van zelfredzaamheid. Recente voorbeelden waren de lancering van het alarmeringsplatform BE-Alert,  de sensibilisatiecampagne met betrekking tot het nucleaire risico en de bijbehorende predistributie van jodiumtabletten en de lancering van mijnnoodplan.be, een online tool om een eigen noodplan op maat van uw gezin te maken.