Pijpleidingen

Pijpleidingen
Noodplanning
Onmiddellijk na het ongeluk te Gellingen heeft Minister van Binnenlandse Zaken Patrick DEWAEL aan het Coördinatie- en Crisiscentrum van de Regering de taak toevertrouwd de bestaande luiken mbt het vervoer via leidingen in de provinciale noodplannen te vergelijken en om een type-structuur in plaats te stellen in overleg met de provinciegouverneurs.
Pijpleiding-(c)Belga

Het crisiscentrum heeft een werkgroep opgericht die het specifieke luik van het provinciaal rampenplan mbt vervoer via leidingen behandeld. Het ontwikkelt met vertegenwoordigers van de provinciegouverneurs, civiele veiligheid en brandweerdiensten een type-structuur voor dat specifieke luik. Daarvoor baseert de werkgroep zich op wat bestaat in de provinciale plannen en de lessen die getrokken werden uit het ongeluk te Gellingen op 30 juli 2004.

Dit resulteerde o.a. in een “Noodplanningsgids voor leidingen voor transport en transit van gassen en vloeistoffen in België”. De documenten in deze gids kunnen in de bestaande nood – en interventieplannen worden ingepast of kunnen de basis vormen van nieuwe plannen. Dit moet toelaten om de risico’s inzake leidingen te kunnen identificeren op federaal, provinciaal en gemeentelijk niveau en de bijhorende noodplanning te kunnen ontwikkelen.