Permanentie 24/7

Het Crisiscentrum waarborgt met een team van 40 mensen een doorlopende permanentie (24u per dag, 7 dagen per week) om dringende informatie van allerlei aard te verzamelen, te analyseren en te verspreiden naar de bevoegde instanties.
Permanentie van het Crisiscentrum

Voor een goed crisisbeheer en beleidsadvies is de snelheid en kwaliteit van de informatie belangrijk. Die bekomen we via de media en tal van partners. Deze partners zijn tevens bestemmeling van de informatie die relevant is voor hun bevoegdheidsdomein.

Het crisiscentrum is dus vaak de draaischijf voor informatie en centraal contactpunt.

Het Coördinatie- en Crisiscentrum van de Regering is ook nationaal en internationaal contactpunt voor alarmering. Hierdoor kunnen de bevoegde overheden snel geïnformeerd worden van een evenement in binnen- of buitenland, relevant voor de veiligheid in België en kan het - afhankelijk van het geval – de alarmeringsprocedures activeren.

Na de kantooruren neemt het Crisiscentrum van de Regering de permanentie waar van een aantal federale departementen, waarvoor een wachtrol ter beschikking wordt gesteld.