Overstromingen

Overstrommingen
Noodplanning
Wateroverlast is een regelmatig weerkerend probleem. Het Crisiscentrum werkte een nationaal noodplan overstromingen uit, dat voorziet in ondersteuning als de provinciale middelen ontoereikend zouden zijn.
Overstromingen (c)Belga

Het plan kan worden toegepast bij:

  • (dreiging van) overstroming van sommige stromen en rivieren omwille van extreme of uitzonderlijke atmosferische omstandigheden (overvloedige regenval, regen gedurende een lange periode, snelle dooi van de sneeuwmassa, ...) die het voordoen van belangrijke overstromingen op korte termijn doet vrezen
  • plotse stijging van het waterpeil ten gevolge van een noodsituatie (vb. plotse hevige regenval, dijkbreuk, aardbeving, …)
  • stormtij op de Schelde

 

Informatie van de bevolking