Opeisingen bij noodsituaties

Opeisingen
Crisisbeheer
"De opeising is het middel van openbare macht waarmee de openbare overheid, voor het algemeen belang, zich de medewerking van personen waarborgt, materiële goederen opeist of het gebruik ervan tijdelijk opeist".
Overstroming - (C)Belga

OPGELET: Alle informatie op deze pagina komt uit een onderzoek dat in 2004 is uitgevoerd en moet dus geactualiseerd worden. Deze informatie wordt zo snel mogelijk bijgewerkt.

 

De opeising kan in bepaalde gevallen nodig zijn, bijvoorbeeld:

  • in geval van epizoötie (zoals de dioxinecrisis), wanneer men eventueel firma's moet opeisen voor de opruiming van zieke dieren
  • in geval van staking, wanneer de diensten van algemeen belang gewaarborgd moeten blijven (ziekenhuizen, bedrijven die verantwoordelijk zijn voor de levensbehoeften zoals de elektriciteitsvoorziening, de brandstof.)
  • calamiteiten, zoals overstromingen die vaak de hulp van het leger vereisen

 

Een onderzoek over opeisingen

Het Crisiscentrum heeft een universitair onderzoek laten voeren over opeisingen in het Belgisch recht. Dit onderzoek werd uitgevoerd door de Katholieke Universiteit van Louvain-la-Neuve (UCL).

Met het onderzoek wil het Crisiscentrum een beter inzicht verwerven in de manier waarop de opeisingen aangewend kunnen worden. De resultaten zullen aangewend worden in de noodplanning en bij het crisisbeheer. Het onderzoek bevat een analyse van de soorten opeisingen in België (burgerlijk, politioneel, militair,.) op alle niveaus (federaal, regionaal, provinciaal, gemeentelijk,.).

Het onderzoeksrapport bevat:

  • de algemene principes van opeisingen
  • technische fiches die de toepassingsvoorwaarden van de relevante wetgevingen beschrijven
  • een stand van zaken en aanbevelingen op wetgevend vlak

Opvolging van het onderzoek

Na analyse van de conclusies, heeft het Crisiscentrum een actieplan uitgewerkt om gevolg te geven aan de resultaten. Samenvattende tabellen per type crisis en per betrokken overheid rangschikken de resultaten.