Oefeningen

Oefeningen
Noodplanning
In het kader van een efficiënte noodplanning en crisisbeheer is het houden van oefeningen een belangrijk aspect. Bij een reëel incident hebben alle betrokkenen immers maar één kans om adequaat samen te werken.
Oefening Seveso

Noodplanoefeningen worden georganiseerd om de werking van (onderdelen van) het noodplan en bijhorende procedures te kunnen analyseren. Op basis van deze analyse worden tijdens de evaluatie verbeterpunten geïdentificeerd.

Oefeningen geven ook de mogelijkheid tot training van de deelnemende instanties en de deelnemers raken beter vertrouwd met de noodprocedures. Deze ‘routine’ kan pas verworven worden door herhaaldelijk te oefenen. Tijdens oefeningen kunnen nieuwe elementen of procedures op hun haalbaarheid getest worden. Zulke validatie is noodzakelijk alvorens ze daadwerkelijk in de procedures of noodplannen worden geïntegreerd.

 

  Wettelijke verplichtigen

  De lokale overheden moeten ten minste één keer per jaar deelnemen aan een multidisciplinaire noodplanoefening.

  Verschillende regelgevingen bepalen dat noodplanoefeningen georganiseerd moeten worden. Dit is bijvoorbeeld het geval voor Seveso-ondernemingen en nucleaire installaties.

  Het nucleair en radiologisch noodplan voor het Belgische grondgebied bepaalt dat jaarlijks een noodplanoefening wordt georganiseerd voor de kerncentrales van Electrabel in Doel en Tihange. Voor de andere sites waarop het plan van toepassing is (nl. het Studiecentrum voor Kernenergie, Belgoprocess en Belgonucleaire in de regio Mol-Dessel en het Instituut voor Radio-elementen in Fleurus) wordt tweejaarlijks een oefening georganiseerd. Elke 3 jaar moet een oefening van grote omvang, in principe met betrokkenheid van alle disciplines, ingericht worden.

   

  Organisatie van een noodplanoefening

  Bedrijven en de overheid testen regelmatig hun noodplan. De overheid organiseert noodplanoefeningen op gemeentelijk vlak, op provinciaal vlak en op federaal niveau.

  Er zijn 2 soorten oefeningen:

  • theoretische oefeningen: de verschillende actoren zitten samen rond de tafel en bespreken hoe ze in werkelijkheid zouden optreden.
  • terreinoefeningen: de oefening wordt geënsceneerd op de plaats van de (gesimuleerde) noodsituatie. Er is in principe een reële ontplooiing van manschappen en middelen op die plaats, maar verschillende modaliteiten zijn mogelijk.

   Idealiter wordt volgens een vaste methodologie gewerkt, waarbij volgende stappen aan bod komen:

  • omschrijven van de doelstellingen
  • uitwerken van een oefenscenario
  • de bevolking voorafgaand informeren
  • evalueren van de oefendoelstellingen
  • opstellen van verbeterpunten