Nucleair risico

NucleairRisico-analyse
Noodplanning
Nucleair site (c)Belga

In België zijn er vijf nucleaire sites. De bekendste zijn de kerncentrales in Doel en Tihange (Engie). Daarnaast zijn er het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK-CEN), Belgonucléaire & Belgoprocess in Mol-Dessel en het Nationaal Instituut voor Radioelementen (IRE) in Fleurus. Er bevinden er zich ook twee nucleaire sites nabij onze grenzen, in Borssele (Nederland) en Chooz (Frankrijk). De sites van Gravelines en Cattenom (Frankrijk) staan verder van de grens.

De kans op ernstige ongevallen op een nucleaire site is klein, maar niet onbestaande. 

Nucleair noodplan

Sinds 1991 heeft België een nationaal noodplan voor het beheer van nucleaire en radiologische ongevallen.

Na open overleg met alle betrokken (inter)nationale partners, maar ook met de vertegenwoordigers van het middenveld, werd het nucleair en radiologisch noodplan voor het Belgisch grondgebied bijgewerkt in 2018 (MB 18/01/2018). Deze aanpassingen zijn gebaseerd op verschillende elementen:

  • de evolutie van de noodplanning en het crisisbeheer;
  • de conclusies van de gerealiseerde oefeningen en projecten;
  •  de lessen die getrokken zijn uit reële incidenten (Fleurus 2008, Fukushima 2011);
  • adviezen van experts ter zake (AIEA, Europese Commissie, Hoge Gezondheidsraad); 
  • de feedback van burgers (bv. verzameld tijdens een discussiepanel).
 

Wat te doen bij een nucleair ongeval ?