Nucleair risico

NucleairRisico-analyse
Noodplanning
In 2003 werd een herziening van het Nucleair en Radiologisch Noodplan voor het Belgische Grondgebied gepubliceerd (KB 17/10/2003). Daarbij werd niet alleen rekening gehouden met de ervaringen van de nationale en internationale oefeningen, maar ook met institutionele veranderingen, zoals de oprichting van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC).
Nucleair site (c)Belga

Bij een nucleair incident kan zich een lozing van radioactief materiaal voordoen. Als dat het geval is, kan dit een uitwendige bestraling veroorzaken, of zelfs een besmetting. Vooral dit laatste valt absoluut te vermijden.

 

De maatregelen die hieronder worden besproken hebben vooral een preventief karakter. Ze kunnen worden toegepast of minstens kan hun toepassing worden voorbereid alvorens er van een effectieve lozing sprake is, bijvoorbeeld in het geval van een dreigende lozing.

De drie aanbevelingen

1. Maatregelen m.b.t. de voedselketen

Om inwendige besmetting te voorkomen, worden in de meeste potentiële ongevalscenario’s maatregelen genomen op het niveau van landbouw en veeteelt. Via deze weg kan het geloosde materiaal immers in de voedselketen terechtkomen, en zo inwendige besmetting bij de mens veroorzaken.

 

2. Schuilmaatregel

Om blootstelling aan de gevolgen van een eventuele lozing van radioactief materiaaal te voorkomen, en zo een uitwendige bestraling en besmetting maximaal te reduceren, wordt schuilen sterk aanbevolen. Dit houdt in dat de betrokkenen zich bij voorkeur in een centraal gelegen ruimte in het gebouw begeven, met ramen en deuren gesloten.

 Dit is de beste methode om u te beschermen tegen het risico van zowel bestraling als besmetting door radioactieve stoffen.

 

3. Jodiumtabletten

Bij een nucleaire lozing kan radioactief jodium vrijkomen. (Let wel: jodium is slechts één van de mogelijke bestanddelen). Het menselijke lichaam gaat actief op zoek naar jodium. Het maakt daarbij echter geen onderscheid tussen natuurlijk (gezond) jodium en radioactief jodium. In geval van een nucleair incident kan de overheid beslissen om stabiel (gezond) jodium in te nemen. Op die manier wordt de schildklier verzadigd met stabiel jodium (ongeveer 1000x de dosis die het lichaam dagelijks nodig heeft), waardoor het niet meer op zoek gaat naar (radioactief) jodium.

Het effect van deze maatregel hangt sterk af van het tijdstip van inname. Neem de tabletten enkel in op aanbeveling van de overheid. Stabiel jodium biedt evenmin een absolute bescherming (enkel tegen radioactief jodium). Dit stelt de betrokkenen dus niet vrij van de schuilmaatregel !

De dosis wordt toegediend aan de hand van tabletten, en is verschillend afhankelijk van de leeftijd. Hoe jonger, hoe belangrijker om zich tegen de negatieve effecten van radioactief jodium te beschermen.

De jodiumtabletten worden vooraf bedeeld in de noodplanningszone rond elke nucleaire site (voor kerncentrales is dat bijvoorbeeld 20km). Ook bij de apotheek kunnen jodiumtabletten tegen betaling maar vrij van voorschrift bekomen worden. Dat is niet enkel zo in de noodplanningszone, maar in het hele land.

 

Informatie van de bevolking

Activiteitenverslag 2018 - In het kader van een actualisatie van het nucleaire noodplan, lanceerde het Crisiscentrum een informatiecampagne ‘Weet jij wat te doen bij een nucleair ongeval?’ in samenwerking met verschillende partners. De resultaten van deze informatiecampagne: apothekers verdeelden 643.399 doosjes jodiumtabletten, in heel België werden 973.400 brochures verspreid, 105.355 unieke bezoekers bezochten de website http://nucleairrisico.be.