Noodplanningszones

Noodplanningzones
Noodplanning

De noodplanningszone is een “zone waarvoor – in functie van een bijzonder risico – de nodige maatregelen vooraf worden bepaald in een bijzonder nood- en interventieplan”.

De interventiezone is de zone die wordt afgebakend in functie van een concrete noodsituatie en waarin de nodige maatregelen genomen en uitgevoerd worden om de noodsituatie te beheren.

De eerstehulpverleningszone is de zone die zich het dichtst bij de bron van het gevaar bevindt of bij de site van de noodsituatie waar het gevaar voor de interventiediensten erg groot is of waar dat kan worden verwacht.