Naar een veiligere samenleving in het belang van de burger

AD Crisiscentrum
Activiteitenverslag 2013 van de FOD Binnenlandse Zaken
Activiteitenverslag 2013 van de FOD Binnenlandse Zaken

Het Crisiscentrum waakt 24u/7d over de civiele en politionele veiligheid, samen met zijn partners: politie- en inlichtingendiensten, hulp- en interventiediensten, federale diensten van de gouverneurs en gemeentelijke, gewestelijke, nationale en internationale overheden.

Elke burger draagt bij tot zijn eigen veiligheid door zich te informeren over risico’s en voor te bereiden op  noodsituaties.

Overheden en burgers nemen samen de dagelijkse veiligheid en de veiligheid bij noodsituaties in handen.

 

Terugblik op de activiteiten van het Crisiscentrum in 2013.

Ondersteuning van lokale overheden in hun crisisbeheer

Op 14 april 2013 is een bus op de E34 ter hoogte van Ranst van de weg geraakt en enkele meters diep gevallen. De autobus vervoerde 42 personen uit de streek van Volgograd en reed naar Parijs. In de nacht van 3 op 4 mei 2013 heeft zich in Wetteren een ongeval voorgedaan met een trein die chemische producten vervoerde. Op 3 december 2013 was er een kettingbotsing op de A19 ter hoogte van Zonnebeke.

Bij deze drie ongevallen beheerd door de bevoegde gouverneur of burgemeester heeft het Crisiscentrum de lokale overheden ondersteund op het vlak van het beheer en van de crisiscommunicatie. Het heeft de situatie continu opgevolgd, informatie verzameld en doorgegeven aan de bevoegde federale en gewestelijke ministers en aan de betrokken Belgische of buitenlandse overheden en diensten. De lokale communicatiemedewerkers hebben kunnen rekenen op versterking door de communicatiedienst van het Crisiscentrum voor advies over crisiscommunicatie, de redactie van persberichten, of de opvolging en analyse van de (sociale) media.

Preventieve veiligheidsmaatregelen in het kader van internationale maatschappelijke risico’s

Ook in 2013 circuleerden er op internet video’s met mogelijke bedreigingen tegen België. In het kader van dergelijke internationale maatschappelijke risico’s heeft het Crisiscentrum de (inter)nationale situatie van nabij opgevolgd. Via coördinatievergaderingen heeft het preventieve veiligheidsmaatregelen genomen die tegemoet komen aan de evaluaties van de bevoegde politie- en inlichtingendiensten om de veiligheid van iedereen te garanderen.

Naar aanleiding bij voorbeeld van het vertrek van jonge Belgen naar Syrië, heeft de minister van Binnenlandse Zaken in april 2013 een Task Force opgericht waarvan het Crisiscentrum deel uitmaakt.

Elektriciteit, een belangrijke uitdaging voor onze veiligheid

In mei 2013 heeft het Crisiscentrum het “Nationaal noodplan – Stroompanne van grote omvang” voorgelegd aan de ministerraad. Dat plan beoogt de organisatie van een federaal crisisbeheer in geval van een grootschalige stroompanne in het land.

Het Crisiscentrum heeft samengewerkt met Elia en de FOD Economie en in oktober 2013 een “Noodplanningsgids – Stroompanne van grote omvang” verspreid. Het doel ervan is toelichting te geven over de elektriciteitssector, de risico’s, de gevolgen van een langdurige panne, de bijzondere organisatie van de noodplanning en de verdeling van de verantwoordelijkheden in geval van een noodsituatie.