Multidisciplinaire vragenlijst voor organisatoren van evenementen

Evenementen
Openbare Veiligheid
Elke gemeente telt op haar grondgebied allerlei soorten evenementen die veel volk trekken en veelzijdig zijn. Ook al vinden sommige van deze activiteiten al generaties lang plaats, de inherente risico’s mogen niet onderschat worden.
Beheer van evenementen

Het is dan ook essentieel dat er analyseprocedures ingevoerd worden en dat er een interdisciplinaire samenwerking op poten wordt gezet.

De betrokkenheid van de organisator is noodzakelijk zodat alle preventieve veiligheidsmaatregelen toegepast kunnen worden.

Het Crisiscentrum heeft in samenwerking met de disciplines een multidisciplinaire vragenlijst voor evenementen opgemaakt. Deze vragenlijst dient te worden ingevuld door de organisator van het evenement en kan als basis gebruikt worden voor de risico-analyses van de verschillende disciplines.