Manifestaties

EvenementenManifestaties
Openbare Veiligheid
Veiligheid is een permanente uitdaging, zowel voor de overheden als voor de burger. Of het nu gaat om manifestaties, sport- of andere populaire evenementen, tragische ongevallen of andere onvoorzienbare noodsituaties, de burger moet weten hoe zo goed mogelijk te kunnen handelen voor zijn veiligheid.

Het Crisiscentrum zorgt dagelijks voor de coördinatie van de veiligheid van grootschalige evenementen die een grote impact kunnen hebben op de openbare orde en de veiligheid van de bevolking.

De veiligheid wordt dagelijks gegarandeerd met respect voor ieders vrijheden. Niettemin veroordeelt de Belgische maatschappij, zoals elke democratie, elke aanzet tot haat en geweld. Naargelang de evaluatie van de dreiging door het Coördinatieorgaan voor de Dreigingsanalyse (OCAD), heeft het Crisiscentrum er voor ieders veiligheid over gewaakt de gepaste maatregelen voor de handhaving van de openbare orde te treffen.

Jaarlijks volgt het Crisiscentrum meer dan 1000 manifestaties op, wat aantoont dat in België de vrijheid om te manifesteren verenigbaar is met de ordehandhaving en de veiligheid. Dit is enkel mogelijk dankzij een nauwe samenwerking tussen alle betrokken Belgische (en Europese) overheden en diensten.