Interventiezones

Interventiezones
Crisisbeheer
De interventiezone is de zone die effectief wordt afgebakend in functie van een concrete noodsituatie en waarin de nodige maatregelen genomen en uitgevoerd worden om de noodsituatie te beheren.

In functie van de omstandigheden van de noodsituatie (windrichting, betrokken product, soort incident, topografie ter plaatse, bevolkingsdichtheid,…) valt de interventiezone niet noodzakelijk samen met de noodplanningszone.

De analyse van de situatie en de werkelijke of potentiële gevaren brengt het opstellen mee van :

  • vooreerst een eerstehulpverleningszone
  • daarna een verfijnde zone.

In functie van de noodsituatie kan de Dir-CP-Ops de interventiezone opdelen in een rode, oranje:

  • De rode zone vorm het hart van de interventie.
  • De oranje zone “omvat de rode zone en omvat de ruimte die nodig is voor het optreden van de interventiediensten”.