Informatie aan de bevolking

Crisiscommunicatie
Noodplanning
De crisiscommunicatie is meer dan informatie van de overheden om de noodsituatie, de evolutie ervan, de acties die ze ondernemen, of de aanbevelingen aan de bevolking uit te leggen.
Gid crisiscommunicatie

Het beheer van een crisissituatie is immers enkel doeltreffend wanneer er samenwerking en coördinatie is tussen de overheden en de hulpdiensten. In dit klassiek door de overheden gevolgde schema ontbreekt echter een hoofdrolspeler: de burger.

Als eerste actor van de veiligheid is het door optimaal te handelen in de eerste momenten van een noodsituatie dat de burger kan bijdragen tot het vermijden of grotendeels beperken van de nefaste gevolgen van een treinongeval, een pandemie, een terroristische aanslag of een aardbeving. De reflexen die de burgers aannemen, redden vele levens.

In deze optiek is de informatie over de noodsituatie en de evolutie ervan veel meer dan een overheidsmededeling: ze wordt een vitale bron voor de burger!

Conform de filosofie en de wetgeving inzake de noodplanning en het crisisbeheer in België wordt de informatie aan de bevolking bij noodsituaties verzorgd door Discipline 5.

Hoewel de burgemeester of de gouverneur verantwoordelijk is voor de crisiscommunicatie, moet elke gemeentelijke of provinciale overheid vooraf een verantwoordelijke voor D5 aanduiden. Deze laatste moet immers een crisiscommunicatieplan uitwerken (Monodisciplinair interventieplan Informatie aan de bevolking – IPI genoemd) dat als leidraad zal dienen om de bevolking te informeren bij een noodsituatie!