Hoger Instituut voor de Noodplanning

HIN
Noodplanning
Hoger Instituut voor de Noodplanning-Logo

Het Hoger Instituut voor de Noodplanning (HIN) richt zich met zijn activiteiten en diensten op de het delen van informatie rond de multidisciplinaire en strategische aspecten van noodplanning en crisisbeheer. Daarin onderscheidt het HIN zich duidelijk van andere bestaande opleidingsinstanties. 

Structuur

Het HIN werd doormiddel van KB opgericht in 1991. Sinds 2003 maakt het integraal deel uit van de dienst noodplanning van het Crisiscentrum. Zoals vastgelegd in het vernieuwde wordt het HIN geleid door een directeur, daarin geadviseerd door een wetenschappelijk comité met vertegenwoordigers van:

 • De vijf disciplines
 • Een ambtenaar van het Crisiscentrum
 • De noodplanningsdiensten van de Gouverneurs
 • één of meer experten of universitaire wetenschappelijke personaliteiten aangeduid door de Directeur van het Instituut

 

Activiteiten

Het HIN wil hét Belgische aanspreekpunt zijn voor de multidisciplinaire aspecten van noodplanning en crisisbeheer. Dit doen wij door:

 • Het actief verdelen van relevante informatie en documentatie door middel van publicaties (noodplanningsgidsen, webmodules…)
 • Het ontwikkelen van een opleidingsaanbod, bestaande uit:
  • Zelf georganiseerde infodagen met betrekking tot relevante en actuele noodplanningsthema’s
  • Het zelf ontwikkelen en geven van specifieke opleidingen, zoveel mogelijk gebruik makend van bestaande opleidingsstructuren
  • Het leveren van een actieve bijdrage aan initiatieven die door andere partners georganiseerd worden
 • De ondersteuning bij de organisatie van noodplanningsoefeningen
 • De deelname aan of de organisatie van relevant onderzoek en het creëren van mogelijkheden tot ontmoeting:
  • onderzoeksprojecten
  • Proactief zicht krijgen op beschikbare expertise in België
  • De organisatie van een trimestrieel overlegplatform voor de noodplanambtenaren van de Gouverneurs
  • Het HIN als gespecialiseerd onderzoekscentrum binnen het EUR-OPA-Akkoord (Raad van Europa)
 

 

 

Opleidingen en infodagen

Onderzoeken et netwerken

 

Publicaties

 

HIN, gespecialiseerd centrum