Het veiligheidsportaal

Noodplannen
Crisisbeheer
Op een afstand hetzelfde beeld van de toestand hebben om elkaar beter te begrijpen en in onderling overleg te handelen. Het veiligheidsportaal maakt een optimale uitwisseling mogelijk van operationele en strategische informaties bij een noodsituatie.

Het platform ’ICMS’, dat het resultaat is van het werk van vertegenwoordigers van alle disciplines en overheden die betrokken zijn bij het crisisbeheer, wordt op 1 januari 2017 in gebruik genomen.

Het portaal zal toegankelijk zijn voor alle actoren van het crisisbeheer, van het gemeentelijk niveau tot het nationaal niveau. 

Activiteitenverslag 2018 - Met 14.500 gebruikers, 905 noodplannen en 27.900 instellingen is het nationaal veiligheidsportaal ICMS een absolute noodzaak geworden in 2018. Via het platform werden 2.780 situaties behandeld, waaronder 1.387 tests, 472 oefeningen, 576 evenementen en 340 echte incidenten.

 

Belangrijkste functionaliteiten:

Het ICMS biedt een reeks modules die een betere samenwerking en een informatie-uitwisseling tussen de actoren van het crisisbeheer mogelijk maken, ongeacht of het tijdens hun noodplanning of tijdens noodsituaties is, en die helpen om achteraf analyses te maken.

Wat de noodplanning betreft

Een geactualiseerde databank

Het portaal omvat alle contacten en de contactgegevens van infrastructuren (scholen, ziekenhuizen, evacuatiecentra, …) die nuttig zijn voor de noodplanning en het crisisbeheer. Deze gegevens worden 2 keer per jaar geactualiseerd door de betrokkenen zelf.

Een bibliotheek met noodplannen

Het portaal verzamelt alle noodplannen van de overheden. De contactgegevens van de vermelde personen worden gekoppeld aan de databank om steeds bijgewerkte noodplannen te hebben.

In een latere fase zullen deze plannen nog dynamischer gemaakt worden om te interageren met de andere modules van het ICMS.

Een oefeningenbeheerder

Het portaal laat toe om oefeningen te plannen en alle bijhorende documenten te verzamelen.

Een numerieke bibliotheek

Deze bibliotheek verzamelt alle wetteksten, gidsen, dragers en voorbereide teksten in het kader van een bepaald risico.

 

Wat het crisisbeheer betreft

Meerdere logboeken

Een multidisciplinair en gemeenschappelijk logboek voor de CP Ops en het Crisiscentrum.

Monodisciplinaire logboeken die de uitwisseling van meer technische of vertrouwelijke informatie mogelijk maken.

Een editor van SITREP’s

Verschillende modellen van SITREP’s om de stand van zaken te bepalen over de situatie op een gegeven moment, ongeacht of dit met andere ICMS-gebruikers of naar externe partners toe is.

Een dynamische cartografie

Ze bevat alle nodige informatie voor het crisisbeheer. Een veranderbare cartografie tijdens het crisisbeheer, waarbij de infrastructuren uit de databank gegeolokaliseerd worden en die de visualisatie van talrijke andere informatie toelaat (bv. interventiezones). Een samenwerking met het NGI maakt bovendien een meer frequente update van de nieuwe infrastructuren (verkavelingen, industriezones, ...) mogelijk.

 

Andere functionaliteiten

Zoals een beheerder van de middelen en van de opvolging van de beslissingen, een staat met de beddencapaciteit van ziekenhuizen, een geactualiseerd weerbericht van het terrein of nog een beveiligde chatruimte. Het ICMS wil evolueren en andere integraties (van bestaande tools of nieuwe technologieën) zijn voorzien gedurende het hele project.