Europese toppen

EvenementenEuropese tops
Openbare Veiligheid
In december 2000 hebben de Staatshoofden en Regeringsleiders tijdens de Europese Raad te Nice een verklaring goedgekeurd, volgens welke er vanaf 2002 per voorzitterschap één vergadering van de Europese Raad in Brussel gehouden zal worden.
Europese Top in Brussel - (c)Belga

Een Europese topontmoeting verenigt ongeveer 30 landen en nog meer personaliteiten. Voor elke personaliteit, voor elk Staatshoofd, voor elke Regeringsleider en voor elk hoofd van een instelling levert België veiligheids-, protocollaire en/of verkeersbegeleiding. Naast de Staatshoofden en Regeringsleiders zijn ook de Ministers van Buitenlandse Zaken, Financiën en Economie aanwezig.

Veiligheidsaspecten

Met het oog op een optimale coördinatie wordt elke Europese topontmoeting voorafgegaan door voorbereidende vergaderingen waarop alle aspecten op het vlak van organisatie en veiligheid worden besproken:

  • het gedetailleerde programma van het evenement, alsook de desbetreffende bilaterale en multilaterale vergaderingen;
  • de evaluatie van de bedreiging, zowel wat terrorisme als wat openbare orde betreft;
  • de adequate veiligheids- en voorzorgsmaatregelen: close protection, begeleidingen, verschillende veiligheidsperimeters, veiligheid van de verblijfplaatsen, afsluiting van tunnels, metrostations of treinstations of zelfs van bepaalde verkeersassen,….
  • de kwesties betreffende de medische hulpdiensten (ziekenhuizen, ziekenwagens, …).

Gecoördineerde aanpak

Om de veiligheid op elk ogenblik te garanderen, is een gezamenlijke en gecoördineerde aanpak noodzakelijk met:

  • het dienstdoende voorzitterschap van de Europese Unie (organisator van het evenement),
  • het toekomstige voorzitterschap van de Europese Unie (dat zich het dossier moet toe-eigenen),
  • het Secretariaat-generaal van de Raad van de Europese Unie
  • alle betrokken Belgische overheden en diensten (Eerste Minister; Ministers (en FOD’s) van Binnenlandse Zaken, Buitenlandse Zaken, Justitie, Volksgezondheid, Defensie; Federaal Parket; betrokken Provincies en Gemeenten; politie- en inlichtingendiensten; Coördinatieorgaan voor de Analyse van de Dreiging).