Electriciteit

Electriciteit
Noodplanning
Stroomonderbreking

Onze maatschappij is in sterke mate afhankelijk van elektriciteit. Bij een stroomonderbreking (bij een panne of een tijdelijke stroomafsluiting), kunnen de gevolgen sterk variëren naargelang het moment, de duur, de omvang van de getroffen zone, …

Zowel in je eigen woning als in bedrijven of voor de maatschappij in het algemeen is het wegvallen van elektriciteit onmiddellijk voelbaar, met een mogelijke impact op je veiligheid.

Welke mogelijke impact?

In je woning kan een stroomonderbreking leiden tot het niet werken van:

  • de binnen- en buitenverlichting;
  • de elektrische huishoudtoestellen (koelkast, diepvriezer, kookfornuis, televisie, radio, computer, modem, enz.);
  • liften (als ze niet aangesloten zijn op een noodvoedingsbron);
  • parlofoon, magnetische sloten, de garagepoort, het alarmsysteem, ...

In de door de stroomonderbreking getroffen zone, zijn uiteenlopende gevolgen mogelijk zoals:

  • Mobiliteitsproblemen (verstoord treinverkeer, sluiting van veiligheidsbarrières, pannes van de verkeerslichten, …)
  • Storing van het telefoonverkeer
  • Betaalautomaten en benzinepompen buiten werking

 

 

 

Hoe kan je je voorbereiden?

Om gepast te reageren op de diverse ongemakken die voortvloeien uit een stroomonderbreking, is het mogelijk om je voor te bereiden voor je veiligheid en die van je gezin.

Meer info over praktische tips om je beter voor te bereiden ?

Hoe beperk je je elektriciteitsverbruik?

Ongeacht de risicoperiode (zomer of winter) kunnen een aantal handelingen je elektriciteitsverbruik helpen verminderen. In een normale situatie hebben deze handelingen een impact op het milieu en op je portefeuille.

In geval van schaarste kunnen solidaire handelingen een stroomonderbreking helpen vermijden.

Meer info:

- website FOD Economie

 
 

Wat is het risico op een stroomonderbreking?

Op de website van de beheerder van het hoogspanningsnet ELIA kun je raadplegen of er een evenwicht is tussen het aanbod aan en de vraag naar elektriciteit in België. Je vindt er ook informatie over het netbeheer en over het afschakelplan.

Meer info over het afchakelplan, klik op de map:

 

Wat is het werk van overheden in geval van afschakeling ?