Een gefaseerde aanpak

Gefaseerde crisisbeheer
Crisisbeheer
Noodsituaties worden gecoördineerd op gemeentelijk, provinciaal of federaal vlak, zoals geregeld bij Koninklijk Besluit van 16 februari 2006.
Crisisbeheer in het Crisiscentrum

Het niveau van het crisisbeheer wordt bepaald op basis van verschillende criteria:

  • Feiten
  • geografische uitgestrektheid
  • aantal slachtoffers
  • milieueffecten
  • economische weerslag
  • sociale weerslag
  • benodigde middelen

 

Activatiecriteria van een federale fase

Federale fase: crisisbeheer op nationaal niveau

Opeisingen

Interventiezones