Een gefaseerde aanpak

Gefaseerde crisisbeheer
Crisisbeheer
Noodsituaties worden gecoördineerd op gemeentelijk, provinciaal of federaal vlak, zoals geregeld bij Koninklijk Besluit van 22 mei 2019.
Crisisbeheer in het Crisiscentrum

De keuze van de fase kan onder meer worden gebaseerd op volgende parameters:

  - de geografische uitgestrektheid van de (mogelijke) schadelijke gevolgen;
  - de aan te wenden middelen;
  - het reëel of potentieel aantal getroffenen;
  - de nood aan coördinatie;
  - de omvang, de ernst en/of maatschappelijke impact van de gebeurtenissen;
  - de aard van de gebeurtenissen en voornamelijk de technische complexiteit ervan;
  - de nood aan informatie van de bevolking;
  - de evolutie van de gebeurtenissen;
  - de van toepassing zijnde regelgeving .

 

Activatiecriteria van een federale fase

Federale fase: crisisbeheer op nationaal niveau

Opeisingen

Interventiezones