De vijf disciplines

Disciplines
Crisisbeheer
Iedere noodsituatie wordt bestreden door interventiediensten. Hun opdrachten zijn verspreid over vijf disciplines. Elk van die disciplines stelt een monodisciplinair interventieplan op waarin de eigen werking wordt beschreven.
De vijf disciplines (c)Belga

Discipline 1: de hulpverleningsoperaties

 • de noodsituatie beheren en de hieraan verbonden risico's uitschakelen
 • de personen opsporen, bevrijden, helpen, redden en in veiligheid brengen en hun goederen beschermen
 • personen en goederen opeisen

Discipline 2: de medische, sanitaire en psychosociale hulpverlening

 • de medische keten opstarten
 • de geneeskundige en psychosociale zorgen toedienen aan slachtoffers en bij de noodsituatie betrokken personen
 • het vervoer van slachtoffers organiseren
 • maatregelen nemen ter bescherming van de volksgezondheid

Discipline 3: de politie van de plaats van de noodsituatie

 • de openbare orde handhaven en herstellen
 • de toegangs- en evacuatiewegen vrijhouden (desgevallend de interventiediensten en de middelen begeleiden naar de plaats van de gebeurtenis)
 • de perimeters installeren, fysisch afbakenen, signaleren en bewaken en de toegangscontrole tot het interventieterrein waarborgen
 • de evacuatie van de bevolking uitvoeren en toezien op schuilen
 • dodelijke slachtoffers identificeren
 • bijstand verlenen aan het gerechtelijk onderzoek

Discipline 4: logistieke steun

 • de versterking inzake personeel en materieel waarborgen, evenals speciaal reddings- en hulpverleningsmaterieel leveren
 • de technische middelen voor communicatie organiseren tussen de disciplines, de operationele commandopost en het (de) co√∂rdinatiecomit√©(s)
 • de bevoorrading organiseren van levensmiddelen en drinkwater voor de interventiediensten en de getroffenen

Discipline 5: informatie

 • de informatie en richtlijnen aan de bevolking verschaffen (o.a. via de media)
 • de informatie over de maatregelen voor de terugkeer naar de normale situatie verzorgen¬†