Cyberveiligheid

De laatste decennia hebben allerlei digitale systemen een cruciale rol ingenomen in onze maatschappij. Deze evolutie heeft enorme vooruitgangen verwezenlijkt op vlak van communicatie, informatiedelen en automatisatie. Tegelijkertijd heeft dit jammer genoeg ook nieuwe risico’s met zich meegebracht, waaronder cyberrisico’s.

Cyberveiligheid is een transversaal thema. Overheden en bedrijven van alle sectoren zijn blootgesteld aan dit risico, voor zover ze afhankelijk zijn van hun ICT-infrastructuur. Volgens een Europese Richtlijn moeten de “Aanbieders van Essentiële Diensten” aangeduid worden. Dit zijn bedrijven die een vitale dienst aan de samenleving leveren en hiervoor afhankelijk zijn van netwerk- en informatiesystemen. Deze systemen worden op een hoog niveau beveiligd. Om de beveiliging van de kritieke infrastructuren preventief te versterken worden er door het beleid beveiligingsplannen ontwikkeld.

Ook het incidenten- en crisisbeheer evolueert om aan dit type risico het hoofd te kunnen bieden. Het verzekeren van het beheer van nationale cyberincidenten en -crisissen vormt een gemeenschappelijke opdracht van het Centrum voor Cybersecurity België (CCB) en van het Crisiscentrum. Aan de hand van een nationaal cybernoodplan bieden het CCB en het Crisiscentrum een antwoordstructuur op de cybersecurityincidenten en -crisissen die een coördinatie en/of beheer op nationaal niveau vereisen. Het Centrum voor Cybersecurity België, het Crisiscentrum, het Openbaar Ministerie, het Crisis Emergency Response Team (cert.be), de Federal Computer Crime van de Federale Politie (FCCU), eventueel nog aangevuld met andere diensten, werken op een gecoördineerde manier samen om de vitale belangen van het land te beschermen tegen cyberaanvallen.