Contact center bij noodsituaties

Informatie aan de bevolking
Crisisbeheer
In het kader van zijn opdrachten van noodplanning en crisisbeheer stelt het Crisiscentrum sinds 2011 een Contact center ter beschikking aan de lokale overheden om bij noodsituaties de bevolking te informeren.

De realisatie van deze infrastructuur gebeurde in samenwerking met de Belgische onderneming IPG met wie een raamcontract werd afgesloten. Door de permanente stand-by (24/7) is het mogelijk om dit infonummer binnen het uur met minimum 4 personen te activeren. Het Contact center kan tot 400 oproepen per uur beantwoorden. Het aantal operatoren kan worden aangepast aan de noden. Deze operatoren worden opgeleid in samenwerking met de FOD Binnenlandse Zaken en de FOD Volksgezondheid.

Synergie D2/D5

De FOD Binnenlandse Zaken en de FOD Volksgezondheid zijn overeengekomen om de mogelijkheid te voorzien om zowel de oproepen ‘Discipline 5’ (algemene informatie) als de oproepen ‘Discipline 2’ (slachtofferinformatie) te behandelen via het Contact center bij noodsituaties. De oproepen ‘D2’ zullen desgevallend behandeld worden door gespecialiseerd personeel, daartoe aangewezen door de FOD Volksgezondheid, door een beroep te doen op het Rode Kruis.

Voor lokale overheden

Elke lokale overheid die met een noodsituatie geconfronteerd wordt, kan hiervan indien gewenst gebruik maken in het kader van haar opdrachten van crisisbeheer.

Om gebruik te kunnen maken van het Contact center, dient u een overeenkomst af te sluiten met IPG. Die overeenkomst heeft als doel de activerings- en gebruiksomstandigheden van het Contact center bij noodsituaties te omschrijven, - waaronder de financiële aspecten bij een activatie-  en een snelle en zekere erkenning mogelijk te maken.