Beschermingsmaatregelen

VeiligheidsmaatregelenBescherming van instellingenBescherming van VIP's
Openbare Veiligheid
Op basis van evaluaties stelt het Crisiscentrum voorzorgs- en/of beschermingsmaatregelen voor aan de Minister van Binnenlandse Zaken.
Europese top -(c)Belga

Op basis van evaluaties stelt het Crisiscentrum voorzorgs- en/of beschermingsmaatregelen voor aan de Minister van Binnenlandse Zaken.

Na goedkeuring worden de maatregelen doorgegeven aan de politie- en inlichtingendiensten, die de maatregelen in uitvoering brengen:

 • de lokale politie is belast met de uitvoering van de maatregelen binnen haar zone
 • de Federale Politie voorziet in gespecialiseerde en zo nodig ook niet-gespecialiseerde ondersteuning
 • de Veiligheid van de Staat waarborgt de beschermingsopdrachten van personaliteiten De al van kracht zijnde maatregelen kunnen worden behouden, versterkt of afgebouwd. Zo nodig roept het Crisiscentrum alle betrokken partners samen, waar de dreigingsanalyse en de maatregelen worden besproken.

Procedure

Stap 1: Het Coördinatieorgaan voor de Dreigingsanalyse levert een evaluatie van de dreiging aan

Stap 2: Indien nodig worden veiligheidsmaatregelen genomen of bijgestuurd

Stap 3: De maatregelen worden uitgevoerd

 

Mogelijke voorzorgs- en/of beschermingsmaatregelen

 • briefing van de politiediensten
 • actualisering van en herinnering aan de procedures
 • contactgegevens van een politie-agent meedelen die 24/24 bereikbaar is
 • techno-preventief onderzoek
 • patrouilles op verschillende tijdstippen
 • controle van verdachte personen, voertuigen en voorwerpen
 • Friese ruiters, betonblokken, ...
 • vaste posten met permanente politieaanwezigheid
 • close protection