Bescherming van personen

Bedreigde personnenBescherming van VIP'sEvaluatie van de dreiging
Openbare Veiligheid
Het Crisiscentrum waarborgt de veiligheid van buitenlandse personaliteiten bij een bezoek aan ons land (Staatshoofden, Regeringsleiders, Ministers van Buitenlandse Zaken, …). Regelmatig zijn er zulke bezoeken van VIP’s, gezien o.a. de aanwezigheid van de Europese instellingen en de NAVO op Belgisch grondgebied. In het verlengde daarvan is België het gastland voor de organisatie van de Europese Tops, waarbij telkens meerdere buitenlandse regeringsleiders aanwezig zijn in ons land.
ASEM 2008 - (c)Belga

Jaarlijks behandelt het Crisiscentrum ruim 3000 dossiers van personaliteiten die op bezoek komen en waarvoor wordt nagegaan welke de geschikte maatregelen zijn qua opvang, veiligheid, bescherming en escortes.

Om te bepalen welke voorzorgs- en beschermingsmaatregelen nodig zijn, volgt het Crisiscentrum volgende stappen:

  • alle beschikbare informatie verzamelen
  • die informatie toetsen aan de werkelijkheid
  • analyses en inschattingen vragen aan de bevoegde diensten
  • bepalen welke maatregelen het meest aangewezen zijn

De beveiliging van de verschillende locaties met eromheen meerdere veiligheidsperimeters, de begeleiding van de verplaatsingen, de persoonsbeveiliging van de prominenten, bijsturingen in functie van een wijzigend programma, permanente evaluaties van de dreiging, verhoogde bewaking, het opvolgen van mogelijke manifestaties en verkeersproblemen zijn allen aspecten die gecoördineerd, opgevolgd en bijgestuurd dienen te worden naar aanloop van en tijdens een bezoek.

Activiteitenverslag 2018 - Bescherming van 1.650 VIP's: in 2018 het Crisiscentrum waakte over de veiligheid van 1.650 VIP's, tijdens 71 internationale vergaderingen en 1.101 evenementen op vlak van openbare orde. In het bijzonder voor de NAVO-top in juli vonden zo'n 50 voorbereidende vergaderingen plaats en was het multidisciplinaire coördinatiecomité meer dan 30 uur operationeel.