Bescherming van instellingen

Evaluatie van de dreigingVeiligheidsmaatregelenBescherming van instellingen
Openbare Veiligheid
Voor de instellingen worden de voorzorgs- en/of beschermingsmaatregelen ingeschat en bepaald volgens drie frequenties:
Veiligheidsperimeter - (c)Belga
  • Maandelijks

Elke maand wordt door alle betrokken diensten een collegiale inschatting van de bedreiging uitgevoerd. Op basis van die bedreigingsinschatting worden de gepaste voorzorgs- en/of beschermingsmaatregelen bepaald voor de personen en voor de kritische infrastructuur in België.

  • Wekelijks

Wekelijks wordt er een vergadering georganiseerd om de gebeurtenissen van de afgelopen week door te nemen, en om te bekijken wat er de volgende week te gebeuren staat, zowel op gebied van terrorisme als van openbare orde.

  • Dagelijks

Het Crisiscentrum volgt de situatie permanent op, 24u/24, 365d/365, en centraliseert de informatie, de analyses en de inschattingen, om soepel en snel te bepalen welke de meest aangewezen voorzorgs- en beschermingsmaatregelen zijn.