Verwittigen van de bevolking - BE-Alert

Alarmering van de bevolking
Crisisbeheer
Bij een noodsituatie kunnen de overheid en de hulpdiensten jou verwittigen via verschillende kanalen, bvb. BE-Alert, radio, tv, website, sociale media, omroepwagens van de politie, …
Verwittigen van de bevolking

BE-Alert

Sinds juni 2017 bestaat BE-Alert, een alarmeringssysteem waarmee de overheid jou verwittigt en de nodige instructies geeft via sms, een gesproken bericht of e-mail.
Een bericht van BE-Alert kan je op twee manieren ontvangen. Een burgemeester, gouverneur of de Minister van Binnenlandse Zaken kan een alarm verzenden op basis van geregistreerde adressen. Daarom is het heel belangrijk dat je je inschrijft op BE-Alert. Je kan verschillende adressen en verschillende telefoonnummers registreren. 

Bij een grote noodsituatie, kan er ook een bericht worden uitgestuurd op basis van locatie. Iedereen die fysiek aanwezig is in die zone krijgt dan een sms. Dit systeem is uniek in België. 

Alle informatie op www.be-alert.be

Activiteitenverslag 2018 - In 18 maanden sloten 456 steden zich aan op BE-Alert (77%).  Ook zijn er 500.000 adressen geregistreerd op www.be-alert.be (externe link) . Al deze personen kunnen we rechtstreeks verwittigen bij een noodsituatie. Sinds 2017 werd BE-Alert al meer dan 45 keer ingezet bij o.a. een brand, stroomonderbreking, waterverontreiniging...

 

Test

Iedere eerste donderdag van de maand kunnen steden en gemeenten BE-Alert te testen.  Deze testmomenten zijn nuttig om de procedures en de technologie te testen. Op basis van deze tests kan het platform verder evolueren. Bovendien zijn deze testmomenten de ideale kans om iedereen te sensibiliseren zich in te schrijven op BE-Alert. Het aantal tests per jaar bepalen de steden en gemeenten zelf.

Daarnaast blijven de trimestriële alarmeringstesten van grotere omvang behouden, telkens op de eerste donderdag van het trimester. Op die data test het Crisiscentrum BE-Alert.

Sirenes

Tot en met 2018 beheerde het Crisiscentrum het sirenenetwerk rond Seveso-bedrijven en nucleaire sites. In 2017 werd de beslissing genomen om dit netwerk stop te zetten. Sinds de uitbouw van het netwerk 20 jaar geleden, zijn de sirenes niet ingezet bij reële noodsituaties. Uit verschillende tests bleek bovendien dat de verstaanbaarheid van het sirenegeluid ontoereikend is, en dat er verwarring bestaat met bedrijfssirenes. De sirenes lieten ook enkel toe om huiltonen en een beperkt aantal vaste boodschappen te communiceren. Daarom kiezen we vandaag voor performantere en meer kostenefficiënte alternatieven, zoals BE-Alert.