Activatiecriteria van een federale fase

Phases de gestion de crises
Crisisbeheer
Het opstarten van de federale fase kan overwogen worden vanaf het moment dat een situatie één of meerdere van de onderstaande kenmerken vertoont. Deze zijn echter ruim geformuleerd: er zal dus een evaluatie gemaakt worden van de situatie, waarna een advies wordt geformuleerd aan de Minister van Binnenlandse Zaken.

De criteria die in aanmerking genomen worden zijn: 

  • twee of meerdere provincies of het hele nationale grondgebied zijn betrokken
  • de aan te wenden middelen overschrijden de middelen waarover een provinciegouverneur beschikt in het kader van zijn coördinatieopdracht
  • bedreiging van of aanwezigheid van talrijke slachtoffers (gewonden, doden)
  • plots voorkomen van of dreigend gevaar voor grote invloeden op de omgeving of de voedselketen
  • inbreuken of dreigend gevaar voor inbreuken op de vitale belangen van de natie of op de essentiële behoeften van de bevolking
  • noodzaak tot inwerkingstelling en coördinatie van verschillende ministeriële departementen of federale instellingen
  • noodzaak tot een algemene informatie aan de bevolking.