Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

8/11/2012 - Ministerieel besluit tot bepaling van de procedure van de raadpleging van het publiek over bepaalde ontwerpen van provinciale bijzondere nood- en interventieplannen

De bevolking kan zich reeds informeren over het seveso-risico en de aanbevelingen bij een eventueel ongeval via de website www.seveso.be. De betrokken bevolking heeft ook de mogelijkheid om kennis te nemen van de noodplannen die door de bevoegde overheden worden opgesteld.

Het ministerieel besluit van 8 november 2012 bepaalt de procedure voor de raadpleging van het publiek over ontwerpen van provinciale Bijzondere Nood-en Interventieplannen (BNIP) voor seveso-risico’s. Het ministerieel besluit is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 10 december  2012, en trad in werking op 20 december 2012.

Concreet betekent dit dat vanaf deze datum elk ontwerp van BNIP Seveso opgesteld door een provinciegouverneur ter consultatie dient voorgelegd te worden. De gouverneur informeert de betrokken bevolking over de modaliteiten tot raadpleging en over de mogelijkheden tot het formuleren van opmerkingen en adviezen.