Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

3/04/2020 - Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID - 19 te beperken

MB Covid-19