Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

28/07/2020 - Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken