Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

23/03/2020 - Ministerieel besluit houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken