Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

20/03/2021 - Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken

MB Covid-19