Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

18/10/2020 - Ministerieel besluit houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID–19 te beperken