Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

18/05/2020 - Koninklijk besluit tot vaststelling van het nationaal noodplan betreffende de aanpak van een terroristische gijzelneming of terroristische aanslag

papieren cover van het Belgisch Staatsblad

Koninklijk besluit tot vaststelling van het nationaal noodplan betreffende de aanpak van een terroristische gijzelneming of terroristische aanslag