Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

16/12/1999 - Decreet houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord betreffende het opvangen van de risico’s inherent aan zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn