Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

14/08/2021 - Wet betreffende de maatregelen van bestuurlijke politie tijdens een epidemische noodsituatie

Wet betreffende de maatregelen van bestuurlijke politie tijdens een epidemische noodsituatie. 

De wet werd op 15 juli 2021 door het Parlement goedgekeurd en voorziet in een specifieke rechtsbasis om in geval van een epidemische noodsituatie snel en gericht te kunnen handelen.