Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

13/06/2005 - Wet betreffende de elektronische communicatie